techaudit

 Виконання завдання по оптимізації технологічного процесу

Оптимізація існуючих технологічних процесів є складним завданням. Пошук оптимального технологічного процесу повинен бути обмежений певними технологічними умовами конкретного підприємства.
Виконання завдання по оптимізації технологічного процесу полягає в наступному: необхідно вибрати критерій оптимізації технологічного процесу, наприклад: 
  • мінімальна собівартість;
  • максимальна продуктивність;
  • найбільше навантаження устаткування;
  • одночасно декілька критеріїв.

 Оптимізація існуючого технологічного процесу

Підвищення ефективності технологічного процесу може досягатися як оптимізацією існуючого теологічного процесу, так і впровадженням високопродуктивних методів механічної обробки. Також поставленої мети можна досягти за допомогою застосування альтернативних методів виготовлення, оптимізації технологічного обладнання та інтеграції сучасних технологій.

Поетапна оптимізація

Компанія ТОВ “ТЕХЕНЕРГОІНВЕСТ УКРАЇНА” пропонує виконання поетапної оптимізації існуючої технології, що призводить до оптимізації всього виробництва та дозволяє скоротити витрати на 60% за рахунок впровадження альтернативної технології.